Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy: Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Informacja:

Dnia 2 lutego 2024r. Komisarz Wyborczy w Warszawie I przyjął zawiadomienie dokonane przez Zarząd Wspólnoty Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, o utworzeniu Komitetu Wyborczego – Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

  • Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego:

    Rafał Marcin Jabłoński - r.jablonski@mws.org.pl

  • Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego:

    Joanna Katarzyna Sobieszek - joanna.sobieszek@poczta.onet.pl

Adres i dane Komitetu Wyborczego:

ul. Koszykowa 24 lok 12
00-553 Warszawa
NIP: 7011189335
REGON: 527663379

email: biuro@mws.org.pl

Rejestr zaciągniętych kredytów:

  • Brak danych

Rejestr wpłat:

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112): „Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

Publikacja sfinansowana ze środków KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa